بهمن 12, 1399

آموزش عملیات کمین موفق، جنگ و گریز خیابانی از ابتدا تا انتها

in شورشگران

by Shooresh Azadi

جنگ و گریز خیابانی یعنی چه و عملیات کمین چیست؟ این نوع عملیات هم به…
بهمن 12, 1399

با تعجب بسیار موقع شعار نویسی زنی مرا به ادامه کارم تشویق می کرد

in در خاطره ها

by Shooresh Azadi

با تعجب بسیار موقع شعار نویسی زنی مرا به ادامه کارم تشویق می کرد یک…
فروردين 26, 1400

خونهای زنده آبان و تحریم پاسداران

in قیام آبان

by Shooresh Azadi

https://www.youtube.com/watch?v=EPZ4OT90uEk
فروردين 20, 1400

جوشش خون آبان در ۱۴۰۰

in قیام آبان

by Shooresh Azadi

https://www.youtube.com/watch?v=zVfzegpPUM4
فروردين 28, 1400

خودشیرینی شرم آور نمکی وزیر بهداشت برای علی خامنه ای

in دیدگاه ها

by Shooresh Azadi

خودشیرینی شرم آور نمکی وزیر بهداشت برای علی خامنه ای در حالیکه آمار جانباختگان کرونا…
فروردين 27, 1400

رژیم ایران هرگز نمیتواند غنی سازی ۶۰درصدی بکند، بلوف میزند! که باج بگیرد!

in دیدگاه ها

by Shooresh Azadi

رژیم ایران هرگز نمیتواند غنی سازی ۶۰درصدی بکند، بلوف میزند! که باج بگیرد! منابع اطلاعاتی…
فروردين 27, 1400

مصاحبه با یک مرده که ماموریت مهم و مخفی را باید برای خامنه ای پیش ببرد

in دیدگاه ها

by Shooresh Azadi

مصاحبه با یک مرده که ماموریت مهم و مخفی را باید برای خامنه ای پیش…
فروردين 28, 1400

رستم قاسمی کاندید ریاست جمهوری کیست ؟

in گوناگون

by Shooresh Azadi

https://www.youtube.com/watch?v=2wFpI_G_gnY
فروردين 27, 1400

چهارراه استراتژیک پیک شادی۲۶فروردین۱۴۰۰

in طنز

by Shooresh Azadi

https://www.youtube.com/watch?v=hqNJ0uTQP9Y